Internationalisering kræver forberedelsen, som skaber basen

 

Din virksomhed er godt etableret på det danske marked, og er nu klar til nye markeder internationalt. Det er en tids- og ressourcekrævende proces, som kræver grundig forberedelse for at skabe basen for et godt udgangspunkt.

Forberedelsen består i, at skulle indsnævre fra mange potentielle markeder for afslutningsvist at stå med ét eller få endelige markeder. Det lyder simpelt, men processen i internationalisering kan være lang, og nogle virksomheder kan undervurdere investeringen i forberedelsesprocessen.

Hvorfor bruge tid på forberedelse af internationalisering?

Forberedelsen skaber fundamentet for at opnå succes samt undgå fejl på et nyt marked. Selvom du som dansk virksomhed ønsker at eksportere til Tyskland, som er et nærmarked, er der flere faktorer at skulle være opmærksom på. Markedsføring i Tyskland er ikke som i Danmark. I Danmark har humor en stor værdifaktor i markedsføringen hvorimod man i Tyskland er mere til det formelle. Du kan som virksomhed hurtigt træde forkert uden den rette viden om markedet.

Hvad skal din virksomhed have med i forberedelsen?

Der findes en række teorier og værktøjer til hvad, hvordan og hvilke processer en virksomhed skal igennem før de går internationalt. Hos Zangenberg & Partners har vi skrevet et Whitepaper om emnet. Dette hedder: ”Internationalisering - Klar, parat, ud over grænsen! Opnå nye resultater globalt!”.

Her finder du vores Whitepaper

Her er de enkelte processer beskrevet, samt er der givet eksempler på hvert emne indenfor internationalisering. Forberedelserne kan der skrives mange sider om, men her er de overordnede emner, der vil være gode at researche.

Opsæt generelle krav

Tidligt i processen kan man potentielt have flere eller mange markeder i tankerne. Et godt råd er at opsætte nogle generelle krav for at kunne grovsortere. Disse krav kan være:

 • Lovgivningsmæssige forhold
 • Samfundsmæssige forhold
 • Købekraften i landet
 • Økonomien i landet (BNP)
 • Naturgivne forhold (infrastruktur, eksportbarrierer)

Opsæt specifikke krav

Efter grovsorteringen af markederne ved de generelle krav kan mere specifikke krav opstilles. Dette kan være krav til konkurrencesituationen på markedet. En undersøgelse af hvilke virksomheder man potentielt vil stå direkte overfor, samt hvordan markedsandelen er fordelt. Derudover er det alfa omega at have det kulturelle aspekt på plads, da det kan have store konsekvenser for hele virksomhedens omdømme, også på hjemmemarkedet. Kultur, holdninger og livstil kræver grundig research.

Konkrete krav til produktet

Virksomheden skal vurdere, om produkterne er egnet til eksport, eller om der skal foretages justeringer. For at opnå succes på et fremmed marked, kan nogle virksomheder være nødsaget til at tilpasse produkterne til de enkelte kultur- og forbrugerpræferencer, så disse lever op til de specifikke krav og betingelser, der befinder sig på markedet.

Mediaforhold

Undersøgelse af mediaforholdene på de potentielle markeder. Digital marketing vil variere alt afhængigt af, hvilket land man befinder sig i. De digitale kanaler trender forskelligt i lande, og nogle medier benyttes mere end andre. Dette skal tages til overvejelse og eftertanke, når man vil ekspandere til et nyt land, og markedsføre sine produkter der. Derudover er der nogle lovgivnings- og kulturelle forhold at tage hensyn samt stilling til.

Valg af marked

Efter omfattende research i de forrige trin, vil der nu være få mulige markeder tilbage. Der skal nu udvælges de mest attraktive eksportmarkeder, som opfylder de krav, der er stillet. Et godt råd er at opsætte landene i en prioritetsrækkefølge. Prioritetsrækkefølgen vil kunne laves igennem et pointsystem, hvor alle lande/markeder vurderes fra 1-5 på forskellige måleparametre, såsom konkurrencesituationen på markedet og kulturforskellen. Landene som scorer bedst, vil vurderes som værende mest attraktive for virksomheden.

Justeringer i marketingmixet

Det er nu fastlagt hvor der ønskes at ekspandere til. Derfor er det essentielt for virksomheden at udarbejde en konkret plan for, hvordan markedet skal indtages, og hvilke tilpasninger som skal foretages i virksomhedens marketingmix.

Markedsføringsplan

Sidst i forberedelsen skal overblikket dannes for at gøre processen for internationalisering overskuelig og velfungerende. Det kan gøres igennem en markedsføringsplan, som typisk vil indeholde følgende:

 • Beskrivelse af produkter og/eller ydelser
 • Beskrivelse af målgruppe
 • Beskrivelse af salgskanaler
 • Beskrivelse af konkrete markedsføringsaktiviteter
 • Budget
 • Tidsplan / GANT kort

Vil du have hjælp til din forberedelse?

Zangenberg & Partners har stor erfaring og viden inden for emnet. Vi har hjulpet kunder med at skabe en overskuelig og succesfuld base i forberedelsen ved at gå internationalt.

Vi tilbyder rådgivning med det formål at danne overblik og overskuelighed. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan få skabt et fundament til at gå internationalt.

Ring til os på 7020 4838 eller send os en mail for at høre mere!

Skriv til Nicolas

Har du brug for et tilbud? Vil du lære os bedre at kende? Udfyld formularen og bliv ringet op!


 • Luk menu ✘