Business Model Canvas (BMC)

Hvad er Business Model Canvas?

Business model canvas er en forretningsmodel der bruges til at beskrive, analysere og designe en virksomheds strategi. Modellen består af ni byggeklodser hvoraf disse hjælper forretningsledere og iværksættere med at analysere forskellige aspekter af deres forretning.

De ni byggeklodser i BMC

Business Model Canvas giver et overblik over hele forretningsmodellen på en enkelt side, hvilket gør det lettere at forstå og kommunikere, hvordan en virksomhed skaber, leverer og opfanger værdi. De ni byggeklodser i modellen inkluderer følgende:

Kundesegmenter

Identifikation af de forskellige grupper af mennesker eller virksomheder, som din virksomhed forsøger at betjene. Nuværende eller potentielle kunder.

Værditilbud

Beskrivelse af de produkter eller tjenester, der skaber værdi for dine kunder. F.eks. kundens behov for sociale og kulturelle oplevelser. Nuværende og fremtidens tilbud.

Kanaler

Distributions- og kommunikationsmetoderne, som virksomheden anvender for at nå målgruppen og gøre kunderne opmærksomme på dens produkter eller tjenester. Kanaler kan omfatte fysiske eller digitale distributionskanaler, salgssteder, online platforme, partnere, agenter, markedsføringskampagner, sociale medier og meget mere.

Kunderelationer

Beskrivelse af den type forhold, du har med dine kunder, og hvordan du opretholder dem. Der er forskellige typer af kunderelationer, og de kan variere afhængigt af virksomhedens karakter og branche. Nogle eksempler på kundeforhold kan omfatte personlig assistance, services, selvbetjening, fællesskabsengagement og support.

Indtægtsstrømme

Identifikation af hvordan din virksomhed tjener penge og genererer indtægter. Når man identificerer indtægtsstrømme, kan virksomheden overveje salg af produkter/tjenester, abonnementer, licensafgifter, reklameindtægter, engangsbetalinger, oprettelsesgebyr m.m.

Nøgleressourcer

Angivelse af de vigtigste aktiver og ressourcer, der kræves for at levere dine værditilbud. Nøgleressourcer kan omfatte: fysiske, intellektuelle, menneskelige, finansielle og netværksressourcer.

Nøgleaktiviteter

Beskrivelse af de primære aktiviteter, der er nødvendige for at drive din forretning. Nogle klassiske nøgleaktiviteter kan være produktion, salg og markedsføring, distribution, kundesupport, forskning, partnerskabsdannelse, teknologiledelse m.m.

Nøglepartnere

Identifikation af eksterne partnere eller organisationer, der hjælper din virksomhed med at fungere. Nøglepartnere kan inkludere leverandører, alliancer, distributionspartnere, samarbejdspartnere, teknologipartnere og alliancer.

Omkostningsstruktur

Specifikation af de vigtigste omkostninger der er forbundet med at drive din forretning. Faste og variable omkostninger for virksomheden

Benyt BMC til din virksomhedsstrategi

Business Model Canvas er en nyttig værktøj til strategisk planlægning og forretningsudvikling af flere årsager. Blandt andet giver modellen en visuel og kompakt oversigt over alle vigtige elementer i en forretningsmodel på en enkelt side. Dette gør det lettere for teamet at forstå og kommunikere komplekse forretningsstrukturer.

Ved at udfylde de ni byggeklodser opnår virksomheder en helhedsforståelse af, hvordan deres forretningsmodel fungerer. Dette hjælper med at identificere styrker, svagheder og muligheder. Derudover hjælper BMC modellen med at fokusere på nøgleelementer i forretningsudviklingen og sikrer, at alle aspekter af forretningen er grundigt overvejet.

Dette er især nyttigt ved opstart af nye projekter eller virksomheder.

Sidst men ikke mindst er modellen let at ændre og opdatere, hvis dette kræves over tid. Virksomheder kan hurtigt tilpasse deres model i takt med ændringer i markedet eller interne forhold.

 

  • Luk menu ✘
  • Gratis digital marketing forløb!

    Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.