Chatbot

Hvad er en chatbot?

En chatbot er en software, der er baseret på kunstig intelligens, som er designet til at generere tekst ud fra de input, den modtager. Den mest velkendte af disse er ChatGPT, som har gjort stort indtryk på verden i de seneste år. Men hvordan fungerer en chatbot, og hvor anvendelig er den i forskellige situationer? Her får du en grundig introduktion til denne nyskabende teknologi, som allerede er implementeret i flere forskellige brancher.

Hvad er kunstig intelligens?

Chatbots er udviklet på baggrund af kunstig intelligens. Derfor er det relevant først at redegøre for hvad kunstig intelligens egenligt er. Udtrykket AI står for "Artificial Intelligence" som på dansk oversættes til "kunstig intelligens".

AI er en avanceret software, der sigter mod at generere brugbare resultater baseret på de input, den modtager.

Hvad der adskiller kunstig intelligens fra mere enkle softwareløsninger, er dens evne til at efterligne menneskelig intelligens. Dette indebærer, blandt andet, at den kan forstå komplekse kommandoer og producere resultater, der ligner menneskelig adfærd i høj grad.

Hvad kan man bruge en chatbot til?

På kort tid er chatbots/AI blevet almindelige redskaber, som flere og flere benytter sig af i dagligdagen. Funktionerne kan hjælpe med, at løse diverse problemstillinger og besvare spørgsmål.

Eksempler som chatbots/AI kan udføre: 

 • Idegenerering
 • Oversætning
 • Skrive tekster
 • Omskrivning af tekster 

Hvad kan virksomheder bruge chatbots til?

Der er adskillige muligheder, og indikationerne peger i retning af, at de nye redskaber baseret på kunstig intelligens, herunder chatbots, i fremtiden vil have en afgørende, og dominerende rolle i forhold til vidensarbejdet på arbejdspladserne og på uddannelsesinstitutionerne.

Chatbotten spiller en afgørende rolle, idet den er i stand til at forstå almindelige formuleringer af ønsker og kommandoer og omsætte dem til handlinger, som tidligere krævede teknologisk eller systemmæssig indsigt at løse.

Eksempler som chatbots og AI kan udføre: 

 • Kundeservice, rådgivning og kommunikation med kunder og slutbrugere
 • Til programmering eller som assistent til programmering
 • Idegenerering

Hvad er ulemperne ved chatbots?

Hvis man anvender chatbots er det vigtigt at forholde sig en smule kristisk, da chatbots anvender data, som kan være forældet eller begrænset. De nye AI programmer, såsom ChatGPT, kendetegnes ved, at det ikke er muligt at specificere eller forklare præcist, hvordan chatbotten når frem til sit svar.

Disse programmer udvikles i store træk gennem træningsprocesser, hvor de er designet til at levere det mest passende svar i overensstemmelse med brugerens input.

Svaret kan være sammensat af diverse datakilder, og det kan derfor være udfordrende at identificere kilden, medmindre kildeangivelse er indbygget i sprogmodellen fra begyndelsen.

 

 

 • Luk menu ✘
 • Gratis digital marketing forløb!

  Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.