Google trends

Hvad er Google trends?

Google Trends er et gratis værktøj fra Google, der tilbyder indsigt i afgørende data vedrørende søgeord. For eksempel kan man nøjagtigt se antallet af søgninger for et specifikt søgeord, samt hvornår disse søgninger finder sted og hvorfra i landet de stammer. Ved brug af forskellige filtre opnår man uvurderlig viden om både primære og sekundære søgeord, hvilket muliggør optimering og effektivisering af arbejdet med både Google Ads og SEO. Samtidig opnår man en bedre forståelse af sine kunder og målgruppe.

Gør brug af relevante søgeord

Når man beskæftiger sig med både Google Ads og SEO, er det afgørende at beherske arbejdet med de relevante søgeord. Hvis man arbejder med søgeord, der enten er upopulære eller viser en negativ udvikling, løber man risikoen for at spilde både tid og penge.

Omvendt kan man opnå langt større værdi for sin indsats ved at fokusere på de søgeord, der er aktuelle trends. At arbejde med de rette søgeord er ikke blot mere effektivt, men også mere engagerende og motiverende. For dem, der tager SEO og Google Ads seriøst, er brugen af Google Trends-værktøjet derfor uundgåelig.

Google Trends giver direkte adgang til data fra verdens mest anvendte søgemaskine, nemlig Google selv. Værktøjet giver klare indikationer på, om søgningen på et specifikt søgeord og dermed efterspørgslen er stigende eller faldende. Dette skaber et tydeligt og anvendeligt overblik over, hvilke søgeord der er i trend inden for dit område, og hvor det giver mening at fokusere både indsats og annoncebudget.

Samtidig opnår du interessant og relevant indsigt i brugeradfærd, som også kan integreres i din marketingstrategi. Det er nemlig ikke blot tilstrækkeligt at kende de korrekte søgeord - det er lige så vigtigt at forstå, hvor og hvornår der foretages flest søgninger. Dette skaber den optimale mulighed for at målrette dine kampagner effektivt, så de bliver synlige for den mest relevante målgruppe på det mest hensigtsmæssige tidspunkt.

Hvordan virker Google trends?

Google Trends er et fremragende redskab til at integrere i din markedsføringsplanlægning. Efter at have gennemført en søgeordsanalyse, kan du benytte Google Trends til at undersøge, hvornår og hvor du bør intensivere din markedsføringsindsats.

Ved hjælp af filtre kan man indstille grafen og tallene, så man får den mest nyttige viden. Du kan med fordel gøre brug af filtre som følgende:

  • Geografi - Globalt, eller et bestemt land/område
  • Tid - Vælg en bestemt tidsperiode og observer udviklingen af søgeordet
  • Kategorier - Vælg en bestemt niche, en branche eller et emne
  • Søgning - Få indsigt i, hvilke typer søgninger der bliver foretaget

 

 

 

  • Luk menu ✘
  • Gratis digital marketing forløb!

    Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.