AIDA

AIDA-modellen er en markedsføringsmodel, der beskriver den typiske proces, som en potentiel købsinteresseret kunde går igennem, når vedkommende bliver eksponeret for et produkt eller en service. Modellens fire trin Attention, Interest, Desire og Action, angiver de kritiske faser i kundens beslutningsproces.
Attention: Først skal kunden blive opmærksom på produktet eller serviceydelsen. Dette kan opnås gennem forskellige former for marketing, såsom reklamer, annoncer eller sociale medier.
Interest: Når kunden er opmærksom på produktet, skal vedkommende blive interesseret i det. Dette kan ske gennem overbevisende budskaber eller en god beskrivelse af produktets funktioner og fordele.
Desire: Når kunden er interesseret i produktet, skal der skabes et ønske om at eje det. Dette kan opnås gennem en præsentation af produktets værdi eller fordele, som kunden vil have gavn af.
Action: Endelig skal kunden træffe en beslutning om at købe produktet eller benytte serviceydelsen. Dette kan opnås ved at give kunden et incitament til at købe, som f.eks. en særlig pris eller en begrænset tilgængelighed af produktet.
AIDA-modellen giver et godt overblik over, hvordan kundernes beslutningsproces kan påvirkes, samt hvordan der kan optimeres på marketingen for at skabe størst mulig effekt. Modellen kan også anvendes på forskellige mediekanaler og i forskellige markedssegmenter.
AIDA-modellen kan være for simpel til at beskrive den komplekse beslutningsproces, som nogle kunder går igennem. Nogle kunder kan eksempelvis tage flere skridt og interagere med forskellige marketingkanaler, før de træffer en beslutning, mens andre kan træffe beslutningen på baggrund af en enkelt reklame eller annonce. Derudover kan modellen være for statisk og ikke tage højde for ændringer i kundens behov og ønsker over tid, hvorfor den bør anvendes med forsigtighed i dynamiske marketingmiljøer.

Nicolas

Zangenberg

CEO / Partner