Benchmarking

Benchmarking er en proces, hvor en organisation sammenligner sin egen ydeevne og praksis med dem i andre organisationer for at identificere bedste praksis og forbedringsmuligheder. Det er en systematisk og kontinuerlig proces til at måle og forbedre præstationen og effektiviteten af en organisation.
Der er flere forskellige typer af benchmarking, herunder:

 • Intern benchmarking: Dette involverer sammenligning af ydeevnen og praksis inden for forskellige afdelinger eller enheder i samme organisation.
 • Ekstern benchmarking: Dette indebærer sammenligning af organisationens ydeevne og praksis med andre organisationer i samme branche eller sektor.
 • Konkurrencebenchmarking: Dette indebærer sammenligning af organisationens ydeevne og praksis med direkte konkurrenter.
 • Funktionel benchmarking: Dette indebærer sammenligning af specifikke funktioner eller processer i organisationen med tilsvarende funktioner eller processer i andre organisationer.
 • Generisk benchmarking: Dette indebærer sammenligning af ydeevne og praksis på tværs af forskellige brancher og sektorer for at finde innovative og bedste praksis.
 • Valg af benchmarkingtype afhænger af formålet med benchmarking-processen og de specifikke mål, organisationen ønsker at opnå.
  Der er flere grunde til, at det er godt at udføre benchmarking:

 • Identificering af bedste praksis: Benchmarking giver organisationer mulighed for at identificere bedste praksis i deres branche eller sektor og lære af andre organisationers succeser og fejl. Dette kan hjælpe organisationen med at forbedre deres egne processer og ydeevne.
 • Forbedring af ydeevnen: Ved at sammenligne deres egen ydeevne med andre organisationers ydeevne kan organisationen identificere områder, hvor de kan forbedre sig. Dette kan føre til mere effektive og produktive processer, bedre kvalitet og øget kundetilfredshed.
 • Konkurrencefordel: Ved at lære af bedste praksis og forbedre deres egne processer og ydeevne kan organisationen opnå en konkurrencefordel i deres branche eller sektor.
 • Bedre beslutninger: Benchmarking kan give organisationen vigtig indsigt og data, der kan hjælpe dem med at træffe bedre beslutninger om, hvordan de skal drive deres virksomhed og forbedre deres ydeevne.
 • Kultur af læring: Benchmarking kan fremme en kultur af læring og kontinuerlig forbedring i organisationen, hvor medarbejderne er opmærksomme på behovet for at lære af andre organisationer og forbedre deres egen praksis og ydeevne.
 • I alt kan benchmarking være en effektiv måde for organisationer at forbedre deres præstation, opnå konkurrencefordel og drive en mere effektiv og produktiv virksomhed.

  Nicolas

  Zangenberg

  CEO / Partner