Blue Ocean

“Blue Ocean” er en strategi inden for virksomhedsledelse, som sigter mod at skabe en helt ny markedsplads eller branche, hvor virksomheden kan operere uden konkurrence fra andre virksomheder. Begrebet “Blue Ocean” blev først introduceret i bogen “Blue Ocean Strategy” af W. Chan Kim og Renée Mauborgne.
Traditionelt set fokuserer virksomheder på at konkurrere i eksisterende markeder (røde oceaner), hvor de kæmper mod andre virksomheder om markedsandele og kunder. I modsætning hertil søger “Blue Ocean” strategien at opdage eller opfinde helt nye markedspladser, hvor virksomheden kan operere uden konkurrence fra andre virksomheder.
En “Blue Ocean” strategi kan omfatte innovation af produkter, tjenester, distributionskanaler, prisfastsættelse eller andre faktorer, der gør det muligt for virksomheden at differentiere sig fra konkurrenterne og skabe en helt ny kundeværdi. Ved at skabe en ny markedsplads kan virksomheden undgå konkurrence og skabe en højere værdi for kunderne, samtidig med at den kan opnå højere indtjening og vækstpotentiale.
For at implementere en “Blue Ocean” strategi kræver det ofte en omfattende og grundig analyse af markedet og kundetrends, og en fokuseret indsats på at differentiere sig fra eksisterende spillere på markedet. Det kræver også en stærk vilje til at tage risici og en kontinuerlig evne til at tilpasse sig kundebehov og markedstrends.

Nicolas

Zangenberg

CEO / Partner