CTR

CTR står for Click-Through Rate og angiver forholdet mellem antallet af klik på et link eller en annonce og antallet af visninger. CTR er en vigtig måleenhed, der bruges til at vurdere effektiviteten af en annonce eller et link.
For at udregne CTR divideres antallet af klik på et link eller i en annonce med antallet af visninger og ganges med 100 for at få resultatet i procent.
CTR=((Antal klik)/(Antal visninger/eksponeringer)) *100
CTR kan være nyttig i digital marketing, fordi det giver indsigt i, hvor godt en annonce eller et link fungerer i forhold til antallet af visninger. En høj CTR kan indikere, at en annonce eller et link er relevant og interessant for målgruppen. En lav CTR kan indikere, at der er behov for at justere annoncens eller linkets indhold eller placering. CTR kan ydermere bruges til at sammenligne forskellige annoncer eller links og vurdere, hvilken der fungerer bedst.

Nicolas

Zangenberg

CEO / Partner