Competitive Analysis (Konkurrentanalyse)

Competitive analysis (konkurrentanalyse) er en strategisk proces, der involverer at undersøge og analysere konkurrenternes styrker og svagheder, deres strategier, produkter, marketing og andre relevante faktorer. Formålet med konkurrentanalyse er at identificere og evaluere konkurrenternes position på markedet og deres evne til at påvirke ens egen virksomheds succes.
En competetive analysis, på dansk kaldet en konkurrentanalyse, er en analyse af konkurrenter inden for en given branche eller marked. Formålet er at evaluere og sammenligne sit firma eller produkt med konkurrenterne for at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse). Dette kan hjælpe med at forbedre ens egen marketing og differentiere sig fra konkurrenterne.
Fordelene ved en konkurrentanalyse er, at den kan give en bedre forståelse af markedet og kundernes behov og præferencer. Det kan ydermere hjælpe med at identificere muligheder for at differentiere sig fra konkurrenterne og udnytte deres svagheder.
En konkurrentanalyse er især vigtig i en digital marketing sammenhæng, da onlinekonkurrencen er høj og ændrer sig hurtigt. Det kan hjælpe med at identificere de vigtigste konkurrenter, deres digitale strategier, deres tilstedeværelse på sociale medier og deres søgeordsstrategier. Det kan ydermere hjælpe med at identificere muligheder for optimering af ens egen digitale marketing og differentiere sig fra konkurrenterne.
For at lave en konkurrentanalyse bør der startes med at identificere de vigtigste konkurrenter og evaluere deres produkter, prisfastsættelse, marketingsstrategier og kundeanmeldelser. Det kan ydermere være nyttigt at evaluere deres online tilstedeværelse, herunder deres website, sociale medier og søgeord strategier. Det kan være nyttigt at analysere branchetendenser og identificere eventuelle muligheder eller trusler for ens egen virksomhed. Endeligt bør der evalueres på ens egen virksomhed og produkter i forhold til konkurrenterne og identificere muligheder for differentiering.
Vores råd til, hvad en konkurrentanalyse skal indeholde:
1. Identificer de vigtigste konkurrenter – Start med at identificere de vigtigste konkurrenter i branchen eller på markedet. Dette kan omfatte både direkte konkurrenter, som sælger det samme produkt eller tjeneste, samt indirekte konkurrenter, som sælger noget lignende.
2. Evaluér konkurrenternes produkter og tjenester – Evaluér konkurrenters produkter eller tjenester, og se på deres funktioner, kvalitet, emballage, branding og identificer deres styrker og svagheder.
3. Vurder konkurrenternes prissætning – Kig på konkurrenternes priser og sammenlign dem med virksomhedens egne priser. Undersøg også deres rabatter, tilbud og betalingsbetingelser. Dette vil give en idé om, hvordan priserne kan justeres eller tilbud for at være mere konkurrencedygtig.
4. Analyser konkurrenternes marketingstrategi – Kig på konkurrenternes marketingstrategi og se på deres branding, reklamer, salgskampagner og distribution. Undersøg ydermere, hvordan de kommunikerer med deres kunder på sociale medier og andre digitale kanaler. Dette vil give en ide om, hvordan der marketingstrategien kan differentieres.
5. Se på konkurrenternes kundeanmeldelser – Kig på, hvad kunderne siger om dine konkurrenter på sociale medier, anmeldelseswebsteder og andre fora. Se efter, hvad kunderne kan lide og ikke kan lide ved konkurrenterne, og brug denne information til at forbedre egne produkter eller tjenester.
6. Analyser konkurrenternes digitale tilstedeværelse – Kig på konkurrenternes online tilstedeværelse, herunder deres website, sociale medier og søgeordsstrategier. Dette vil give en ide om, hvordan egne digitale marketing kan forbedres og differentieres.
7. Identificer muligheder og trusler – Brug de oplysninger, du har samlet, til at identificere muligheder og trusler for din egen virksomhed. Identificer også de vigtigste trusler, der kan påvirke virksomheden i fremtiden.
8. Differentier din virksomhed – Brug de oplysninger, du har samlet, til at differentiere din virksomhed og dine produkter eller tjenester fra konkurrenterne. Brug denne viden til at udvikle en stærkere marketingstrategi og differentiere dig fra konkurrenterne.

Nicolas

Zangenberg

CEO / Partner