Persona

Hvad er en persona?

En persona, også kendt som en køberpersona eller en kundeavatar, er en fiktiv beskrivelse af en ideel kunde eller bruger af et produkt eller en tjeneste. En persona er en detaljeret beskrivelse af en persons demografiske, psykografiske og adfærdsmæssige karakteristika, som kan inkludere ting som alder, køn, uddannelse, indkomst, interesser, mål og udfordringer.

Personas er en vigtig del af digital marketing og marketing generelt, da det hjælper virksomhederne med at forstå deres målgruppe og skabe indhold og kampagner, der er målrettet og relevant for dem. Ved at skabe en detaljeret persona kan virksomhederne bedre forstå, hvad der driver deres målgruppe, og hvordan de kan kommunikere med dem på en effektiv måde.

Fordele ved at bruge personas

 • Bedre målretning: Personas hjælper virksomhederne med at målrette deres marketing og kommunikation mod de rigtige personer på den rigtige måde.
 • Bedre forståelse: Personas hjælper virksomhederne med at forstå, hvad der driver deres målgruppe, og hvordan de kan skabe indhold og kampagner, der er relevant og engagerende for dem.
 • Bedre konvertering: Personas kan hjælpe med at øge konverteringer, da målrettet og relevant kommunikation kan føre til højere engagement og konverteringsrater.

Ulemper ved at bruge personas:

 • Generalisering: Personas kan være baseret på antagelser og generaliseringer og måske ikke repræsentere den faktiske målgruppe fuldt ud.
 • Overgeneralisering: Personas kan også være for snævert defineret og måske ikke tage højde for en bredere vifte af kundetyper og behov.
 • Behov for konstant opdatering: Personas skal konstant opdateres for at afspejle ændringer i markedet og målgruppens adfærd og præferencer.

5 Råd til bedre personas

 • Brug data: For at skabe effektive personas er det vigtigt at have data og indsigt om målgruppen. Der kan gennemføres forskellige former for forskning, såsom interviews, spørgeskemaer, fokusgrupper og analyse af kundeadfærd på websitet og sociale medier.
 • Identificer fælles træk: Efter der er indsamlet data om målgruppen, kan der begyndes at identificere fælles træk og mønstre i deres adfærd og præferencer. Brug disse oplysninger til at opbygge en beskrivelse af den ideelle kunde.
 • Fokuser på vigtige detaljer: Personas skal indeholde vigtige detaljer om den ideelle kunde, såsom demografiske oplysninger, interesser, mål og udfordringer. Undgå at tilføje for mange unødvendige detaljer, da det kan føre til overgeneralisering og miste fokus på det vigtige.
 • Test personas: Når der er oprettet personas, skal de testes for at sikre, at de er effektive og repræsenterer målgruppen korrekt. Brug forskellige metoder, såsom A/B-test eller spørgeskemaer for at evaluere deres effektivitet og juster dem efter behov.
 • Opdater personas: Målgruppens adfærd og præferencer kan ændre sig over tid, så det er vigtigt at opdatere personas regelmæssigt for at sikre, at de fortsat er relevante og effektive.
 • Luk menu ✘
 • Gratis digital marketing forløb!

  Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.