Impression

Hvad er impression?

Impression også kendt som visning i markedsføring, refererer termen til de antal gange, en annonce eller indhold vises på en webside, en mobilapp eller et andet digitalt medie og udsættes for en brugers syn. Dette er en vigtig måling i digital markedsføring, da det giver annoncører og marketingfolk en idé om, hvor mange gange deres annonce eller indhold er blevet set af potentielle kunder. Læs videre for at dykke dybere ned i dette centrale begreb og dets rolle i online annoncering.

Forstå forskellen på impressions og unikke impressions

Impressions er en basal måling, og hver gang en annonce eller indhold bliver vist på en webside, tæller det som en impression, uanset om brugeren interagerer med annoncen eller ej. Men det er vigtigt at forstå forskellen mellem "impression" og "unique impressions".

Unikke impressions refererer til det antal gange, en annonce eller indhold er blevet set af unikke brugere. Dette betyder, at gentagne visninger af samme annonce af samme bruger ikke tæller som unikke impressions. Denne forskel giver et mere præcist billede af, hvor mange forskellige brugere der har set annoncen.

CPM (Cost per Mille) impressions

Impressions kan også bruges til at beregne en annoncørs CPM (cost per thousand impressions), som er den pris, en annoncør betaler for hver 1000 impressions af deres annonce. CPM er en vigtig prismodel i online annoncering og hjælper annoncører med at forstå omkostningerne ved at nå ud til deres målgruppe. Ved at forstå CPM kan annoncører justere deres annoncebudgetter for at opnå ønsket eksponering.

Målinger der ligeledes evaluerer en annoncekampagnes effektivitet

Mens impressions er en værdifuld måling, er det vigtigt at bemærke, at det alene ikke garanterer, at en annonce eller indhold faktisk bliver bemærket eller husket af en bruger. Der er andre vigtige målinger og overvejelser for at evaluere annoncekampagners effektivitet.

Her er nogle af dem:

  • Klikrate (CTR): CTR måler forholdet mellem antallet af klik på en annonce i forhold til antallet af impressions. Det indikerer, hvor godt en annonce formår at tiltrække brugernes opmærksomhed og skabe engagement.
  • Konverteringsrate: Konverteringsraten måler forholdet mellem antallet af brugere, der udfører den ønskede handling (f.eks. et køb eller tilmelding), og antallet af klik på annoncen. Dette mål er mere specifikt for at evaluere, hvor godt en annonce omsætter til faktiske konverteringer.
  • Engagement: Ud over impressions kan man måle, hvordan brugere engagerer sig med en annonce eller indhold. Dette kan inkludere interaktioner som klik, delinger, kommentarer eller tid brugt på siden. Dette hjælper med at vurdere annoncens evne til at skabe interesse og interaktion.
  • Reach og frekvens: Reach refererer til det samlede antal unikke brugere, der ser en annonce, mens frekvens angiver, hvor mange gange en gennemsnitlig bruger er blevet udsat for annoncen. Disse målinger kan hjælpe med at vurdere, hvor bredt en annonce når ud, og hvor ofte brugerne ser den.
  • ROI (Return on Investment): ROI er en overordnet måling, der evaluerer den økonomiske effektivitet af en annoncekampagne. Det tager højde for udgifterne ved annoncering i forhold til de opnåede resultater, såsom salg, indtægter eller kundetilvækst.

Konklusion

Ved at kombinere forskellige målinger og analyser kan annoncører få et mere nuanceret billede af en annoncekampagnes effektivitet og justere deres tilgang for at opnå bedre resultater.

Det er vigtigt at vælge de relevante målinger baseret på målene for kampagnen og den ønskede handling fra målgruppen. På denne måde kan annoncører maksimere deres annonceinvestering og opnå en effektiv markedsføringsstrategi.

  • Luk menu ✘
  • Gratis digital marketing forløb!

    Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.