Lead scoring

Hvad er lead scoring?

Lead scoring er en metode inden for digital marketing, der bruges til at vurdere og rangere potentielle kunder (leads) baseret på deres kvalitet og sandsynlighed for at konvertere til betalende kunder. Formålet med lead scoring er at identificere de mest lovende leads og prioritere opfølgningsaktiviteter for at øge effektiviteten af salgs- og marketingindsatsen.

Optimering af salgschancerne gennem pointsystem

Lead scoring indebærer tildeling af point eller karakterer til forskellige handlinger, adfærdsmønstre eller attributter, der er relevante for en virksomheds salgsproces og købsrejse. Dette kan omfatte følgende faktorer:

  • Demografiske oplysninger: Lead scoring kan tage hensyn til demografiske oplysninger som f.eks. jobtitel, branche, virksomhedsstørrelse osv. Disse oplysninger kan give indikationer om, hvor godt et lead passer til en virksomheds ideelle kundeprofil og dermed dets potentielle værdi.
  • Adfærd på webstedet: Lead scoring kan evaluere en leads interaktion med et websted, f.eks. antallet af besøg, de besøgte sider, downloadede ressourcer og udfyldte formularer. Mere aktivitet og engagement kan indikere større interesse og engagement fra leadets side.
  • E-mail-interaktion: Ved at spore åbnings- og klikrater på e-mails kan man vurdere, hvor engageret et lead er i det indhold, der sendes. Hvis et lead regelmæssigt åbner og klikker på e-mails, kan det tyde på en større interesse og beredskab til at fortsætte købsrejsen.
  • Social medie-engagement: Lead scoring kan også tage højde for leads' aktivitet og engagement på sociale medieplatforme. Interaktioner som likes, kommentarer og delinger kan indikere en højere grad af interesse og engagement i virksomhedens indhold.
  • Leadkvalifikationsspørgsmål: Ved at indsamle specifikke oplysninger gennem leadkvalifikationsspørgsmål kan man vurdere et leads egnethed og købsintention. Dette kan omfatte spørgsmål om behov, budget, tidsramme osv.

Hvornår overføres leads til salgsafdelingen?

Når leads er vurderet og tildelt point baseret på disse faktorer, kan man definere en scoringstærskel, der angiver, hvilke leads der er klar til at blive overført til salgsafdelingen eller kvalificeret til yderligere opfølgning.

Lead scoring bruges i digital marketing for at optimere ressourceallokeringen og forbedre konverteringsraten.

Ved at fokusere på de mest lovende leads kan salgsteamet prioritere deres indsats og bruge deres tid og ressourcer mere effektivt.

Det kan også hjælpe med at identificere områder, hvor der er behov for yderligere lead nurturing eller opfølgning for at øge chancen for konvertering.

Hvad er målet med lead scoring?

Ved at implementere en solid lead scoring-strategi kan virksomheder øge effektiviteten af deres salgs- og markedsføringsindsats, optimere ressourceforbruget og øge konverteringsraten. Det hjælper med at identificere de mest lovende leads og prioritere opfølgningsaktiviteter baseret på deres sandsynlighed for at konvertere til betalende kunder.

  • Luk menu ✘
  • Gratis digital marketing forløb!

    Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.