LTV (Lifetime Value)

LTV, eller Lifetime Value, er en vigtig metrik inden for digital marketing, der handler om at beregne den forventede økonomiske værdi, en kunde vil generere for en virksomhed i løbet af deres samlede levetid som kunde. LTV-omtale refererer til den praksis, hvor virksomheder bruger kundens Lifetime Value som en central faktor i deres marketingstrategier.
For at forstå LTV-omtale er det vigtigt at have et klart billede af, hvad Lifetime Value betyder. Lifetime Value er den samlede indtjening, en virksomhed forventer at generere fra en enkelt kunde i løbet af den tid, de opretholder et forretningsforhold. Dette omfatter både de direkte indtægter fra kunden, såsom køb af produkter eller tjenester, samt eventuelle gentagne køb eller gentagne engagementer over tid. Det tager også højde for udgifterne forbundet med at betjene kunden, f.eks. marketingomkostninger eller kundeservice.
LTV-omtale går ud på at bruge denne beregnede Lifetime Value som grundlag for at informere marketingindsatsen. Ved at kende værdien af en kunde over deres levetid kan virksomheder træffe mere informerede beslutninger om, hvor meget de skal investere i at tiltrække og fastholde kunder. Dette kan bidrage til at optimere marketingbudgettet og forbedre afkastet af investeringen.
I digital marketing kan LTV-omtale bruges på forskellige måder. Her er nogle eksempler:
1. Segmentering og målretning: Virksomheder kan opdele deres kundebase i segmenter baseret på LTV og tilpasse deres marketingtilgang til hvert segment. Høj-LTV-kunder kan måske fortjene en mere personlig og målrettet tilgang, mens lav-LTV-kunder kan have brug for mere incitament for at øge deres værdi.
2. Kundeforholdsstyring: Ved at kende en kundes Lifetime Value kan virksomheder identificere nøglekunder, der har potentiale til at generere høj indtjening over tid. Disse kunder kan derefter gives særlig opmærksomhed og incitamenter for at sikre deres fortsatte loyalitet og gentagne køb.
3. Prisfastsættelse og upselling: LTV kan hjælpe virksomheder med at fastsætte deres priser og tilbyde differentierede produkter eller tjenester baseret på kundens værdi. Høj-LTV-kunder kan have råd til premium produkter eller abonnementspakker, mens lav-LTV-kunder kan have gavn af incitamenter eller prissætningsstrategier for at øge deres engagement.
4. Marketinginvestering: Ved at vide, hvor meget en kunde er værd over tid, kan virksomheder afgøre, hvor meget de skal investere i marketing for at tiltrække nye kunder. Hvis LTV er høj, kan de være villige til at bruge mere på at erhverve kunder, da de forventer en større afkast over tid.
LTV-omtale er en strategi, der fokuserer på at udnytte værdien af kundernes langsigtede forhold for at optimere marketingindsatsen. Ved at bruge Lifetime Value som et centralt mål kan virksomheder opnå bedre resultater og øge deres rentabilitet i den digitale marketing.

Nicolas

Zangenberg

CEO / Partner