Marketing attribution

Hvad er marketing attribution?

Marketing attribution er en metode inden for digital marketing, der handler om at tildele værdi og anerkendelse til de forskellige marketingkanaler og -interaktioner, der bidrager til en konvertering eller et salg. Det er en måde at analysere og forstå, hvilke specifikke marketingaktiviteter der har haft indflydelse på en kundes beslutningsproces og bidraget til konverteringen.

Fra kundeinteraktion til konvertering

I digital marketing er der typisk flere marketingkanaler og touchpoints, hvor en kunde kan interagere med en virksomhed, f.eks. sociale medier, e-mail-marketing, søgemaskineannoncering osv.

Marketing attribution hjælper med at identificere og kvantificere, hvilke kanaler der er mest effektive i at generere konverteringer og hvilke touchpoints der spiller en vigtig rolle i kunderejsen.

Metoder og modeller indenfor marketing attribution

 • Sidste-klik-attribution: Denne model tilskriver hele krediten for en konvertering til den sidste interaktion, en kunde har haft, før de konverterede. Det kan være en sidste klik på en annonce, et link eller en e-mail.
 • Første-klik-attribution: I modsætning til sidste-klik-attribution tilskrives al kredit til den første interaktion, der førte en kunde til at konvertere. Det kan være den første annonce, de klikkede på, eller den første e-mail, de åbnede.
 • Lineær attribution: Denne model fordeler krediten jævnt mellem alle touchpoints og kanaler, en kunde har interageret med på deres vej mod konvertering. Hver interaktion får en lige vægtning.
 • Tidsafhængig attribution: Denne model tildeler mere vægt til de nærmeste touchpoints eller interaktioner før konverteringen. Jo tættere en interaktion er på konverteringstidspunktet, desto mere vægt får den.
 • Positionsbaseret attribution: Denne model tilskriver værdi til både den første og den sidste interaktion, samtidig med at den fordeler noget kredit til mellemliggende touchpoints. Det kan være en 40-20-40-model, hvor den første og sidste interaktion hver får 40% kredit, mens de resterende 20% fordeles på mellemliggende touchpoints.

Hvordan spiller marketing attribution en rolle i digital marketing?

 • Optimering af marketingbudgettet: Ved at analysere og forstå, hvilke marketingkanaler og touchpoints der bidrager mest effektivt til konverteringer, kan virksomhederne optimere deres marketingbudget ved at investere mere i de mest værdifulde kanaler og reducere investeringen i mindre effektive kanaler.
 • Forbedring af kampagner og strategier: Ved at identificere de specifikke touchpoints, der har størst indflydelse på kunderejsen, kan virksomhederne forbedre deres kampagner og strategier ved at fokusere på at skabe mere relevante og effektive interaktioner på disse touchpoints.
 • Personliggørelse og målretning: Marketing attribution giver indsigt i, hvilke kanaler og touchpoints der er mest effektive for forskellige kundesegmenter. Dette gør det muligt at skræddersy marketingen og levere mere målrettet indhold og budskaber til hver enkelt kunde.
 • Evaluerer afkast af investeringen (ROI): Ved at se på den værdi, der tildeles forskellige marketingkanaler og touchpoints gennem marketing attribution, kan virksomhederne vurdere det forventede afkast af deres marketinginvesteringer og træffe beslutninger baseret på disse data.

Marketing attribution er en værdifuld tilgang til at forstå og kvantificere værdien af forskellige marketingkanaler og interaktioner i den digitale marketing. Ved at bruge denne metode kan virksomhederne træffe mere informerede beslutninger, forbedre deres marketingstrategier og opnå bedre resultater i form af øget konvertering og salg.

 • Luk menu ✘
 • Gratis digital marketing forløb!

  Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.