Net Promoter Score (NPS)

Hvad er Net Promoter Score (NPS)

I en tid, hvor virksomhedernes konkurrence er mere intens end nogensinde før, og kundernes forventninger er i stadig udvikling, er det afgørende for enhver organisation at forstå og håndtere kundetilfredsheden på en effektiv måde. Et af de mest anerkendte redskaber til at måle og forbedre kundetilfredshed er Net Promoter Score (NPS). I denne tekst vil vi uddybe, hvad NPS er, hvordan det fungerer, og hvorfor det er så værdifuldt for virksomheder.

Net Promoter Score måler kundetilfredshed og loyalitet

Net Promoter Score (NPS) er en metode til at måle kundetilfredshed og loyalitet. Det blev udviklet af Fred Reichheld, Bain & Company og Satmetrix i 2003 og har sidenhen vundet stor udbredelse i erhvervslivet som et kraftfuldt værktøj til at evaluere, forstå og forbedre kundeoplevelsen.

NPS baserer sig på en enkel spørgsmål: "På en skala fra 0-10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale vores virksomhed/produkt/tjeneste til en ven eller kollega?" Respondenterne kan vælge en score fra 0 (meget usandsynligt) til 10 (meget sandsynligt).

Dernæst opdeles respondenterne i tre grupper baseret på deres svar:

 • Promoter (Score 9-10): Dette er kunder, der er meget tilfredse med din virksomhed og sandsynligvis vil anbefale den til andre. De anses for at være de mest værdifulde kunder, da de kan være ambassadører for din virksomhed og bidrage til organisk vækst.
 • Passive (Score 7-8): Disse kunder er tilfredse, men ikke begejstrede. De er mindre tilbøjelige til at anbefale din virksomhed, og derfor udgør de ikke en værdifuld aktiv for at øge din kundebase.
 • Kritikere (Score 0-6): Dette er utilfredse kunder, der ikke kun er mindre tilbøjelige til at anbefale din virksomhed, men også kan udtrykke deres utilfredshed offentligt. Kritikere udgør en trussel mod din virksomheds omdømme.

NPS beregnes ved at trække procentdelen af kritikere fra procentdelen af promotorer. Resultatet er en score, der kan variere fra -100 til +100. En positiv score indikerer, at der er flere promotorer end kritikere, mens en negativ score indikerer det modsatte. Jo højere NPS, desto bedre anses din virksomhed for at være i at opfylde kundens forventninger og skabe tilfredshed.

Hvorfor er NPS så værdifuldt?

NPS er blevet værdsat af virksomheder over hele verden af flere gode grunde:

 • Simpelt og let at forstå: NPS er utroligt enkel at forstå, både for medarbejdere og ledelse. En enkelt score giver et øjeblikkeligt overblik over kundetilfredsheden. Dette gør det muligt for hele organisationen at have en klar og fælles forståelse af, hvordan kunderne ser virksomheden.
 • Benchmarking og sammenligning: NPS gør det nemt at sammenligne din virksomheds præstation med konkurrenterne. Ved at se på NPS-scoren for din branche eller sektor, kan du få et klart billede af, hvordan din virksomhed klarer sig i forhold til andre. Dette giver et vigtigt referencepunkt for at vurdere konkurrenceevnen.
 • Prognostisk værdi: NPS har vist sig at have en stærk sammenhæng med virksomhedens vækst og økonomiske præstation. Virksomheder med høj NPS har tendens til at opleve større kundeloyalitet og større overskud. Derfor er NPS ikke kun en måling af kundetilfredshed, men også en forudsigelse af virksomhedens fremtidige succes.
 • Fokus på forbedring: NPS fokuserer på at identificere kritikere og områder med utilfredshed, hvilket giver virksomheden en klar retning for, hvor der skal foretages ændringer for at forbedre kundetilfredsheden. Det er ikke kun en måling, men også et værktøj til at identificere og løse problemer.
 • Kundeindsigt: Ved at inddrage yderligere spørgsmål eller feedback fra kunderne, kan NPS give dybere indsigt i, hvorfor kunderne føler, som de gør. Dette er uvurderligt for at forstå de konkrete årsager til tilfredshed eller utilfredshed og til at træffe informerede beslutninger.
 • Forpligtelse fra medarbejdere: NPS engagerer ofte medarbejdere på tværs af organisationen. Når medarbejderne forstår vigtigheden af at øge NPS, kan det skabe en stærkere kundekultur og forbedre servicekvaliteten.

Hvordan bruger man NPS i praksis?

NPS kan implementeres på flere måder i en organisation, afhængigt af dens størrelse og kompleksitet.

Her er nogle trin til at bruge NPS effektivt:

 • Indsamling af data: Start med at stille det centrale NPS-spørgsmål: "På en skala fra 0-10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale vores virksomhed/produkt/tjeneste til en ven eller kollega?" Dette spørgsmål kan indgå i undersøgelser, spørgeskemaer eller endda sendes som en enkelt opfølgnings-e-mail til kunderne efter en transaktion.
 • Segmentering: Opdel respondenterne i kategorier som promotorer, passive og kritikere baseret på deres svar. Dette giver dig mulighed for at se, hvordan forskellige kundegrupper opfatter din virksomhed.
 • Analyse: Undersøg de bagvedliggende årsager til NPS-scoren. Hvorfor er nogle kunder så begejstrede, mens andre er kritikere? Dette kræver ofte yderligere undersøgelser eller feedback analyse.
 • Handling: Brug resultaterne til at træffe konkrete foranstaltninger. Identificer de områder, hvor der er plads til forbedring, og skab strategier for at adressere udfordringerne. Det kan omfatte alt fra produktforbedringer til kundeservice forbedringer.
 • Opfølgning: NPS bør ikke være en engangsøvelse. Det er en proces, der gentages regelmæssigt for at overvåge ændringer i kundetilfredsheden over tid og vurdere effekten af de trufne foranstaltninger.

Kritik af NPS

Mens NPS har mange fordele, er det vigtigt at være opmærksom på nogle af kritikken og udfordringerne, der er forbundet med metoden:

 • Overforenklet: Nogle kritikere hævder, at NPS er for enkel og ikke tager højde for den kompleksitet, der kan være involveret i kundetilfredsheden. En enkelt score kan ikke fange alle nuancerne i kundernes oplevelser.
 • Manglende dybde: Selvom NPS identificerer kritikere og promotorer, giver det ikke nødvendigvis indsigt i, hvorfor kunderne føler, som de gør. Yderligere spørgsmål og feedback analyser er ofte nødvendige for at opnå en dybere forståelse.
 • Kulturel variation: NPS-spørgsmålet og skalaen kan fortolkes forskelligt af forskellige kulturer og regioner. Dette kan føre til variationer i resultaterne, som gør det svært at sammenligne internationalt.
 • Benchmarking kan være misvisende: Mens benchmarking er en af fordelene ved NPS, kan det også være misvisende, da NPS kan variere betydeligt fra branche til branche. En høj NPS i en branche betyder ikke nødvendigvis, at en virksomhed i den branche klarer sig godt i en absolut forstand.

Konklusion

Net Promoter Score er et kraftfuldt redskab til at måle kundetilfredshed og loyalitet. Dets enkelhed og forudsigelige karakter har gjort det til en populær metode i erhvervslivet. Virksomheder kan bruge NPS til at evaluere deres kundetilfredshed, forudsige fremtidig succes og træffe målrettede foranstaltninger for at forbedre kundeoplevelsen.

 • Luk menu ✘
 • Gratis digital marketing forløb!

  Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.