PLC (Product Life Cycle)

Hvad er PLC (Product Life Cycle)?

Produktets livscyklus (PLC) er en central koncept inden for marketing, der hjælper virksomheder med at forstå, hvordan et produkt udvikler sig fra sin introduktion på markedet til dets tilbagetrækning. PLC-konceptet giver virksomheder indsigt i, hvordan de kan håndtere deres produkter på forskellige stadier af livscyklussen og træffe de rigtige beslutninger for at optimere deres succes. Denne tekst vil udforske PLC i dybden, beskrive de forskellige faser af livscyklussen, og hvordan det påvirker marketingbeslutninger.

Få overblik over Produktets livscyklus (PLC) faser?

Produktets livscyklus er en model, der beskriver de forskellige faser, som et produkt går igennem fra dets introduktion på markedet til dets tilbagetrækning eller udskiftning. Forståelsen af PLC hjælper virksomheder med at tilpasse deres marketingstrategier i overensstemmelse med produktets aktuelle fase og de udfordringer, det står over for.

PLC består normalt af fire hovedfaser:

 • Introduktion: I denne fase lanceres produktet på markedet for første gang. Salget er generelt lave, og virksomheder fokuserer på at opbygge bevidsthed og etablering af produktets eksistens. Marketingaktiviteter omfatter ofte annoncering og produktpræsentationer.
 • Vækst: Efter introduktionen begynder produktet at vinde trækkraft. Salget stiger, og virksomhederne arbejder på at udvide markedsandele og opbygge kundeforhold. Marketingfokus skifter mod at differentiere produktet, nå ud til flere kunder og etablere loyalitet.
 • Modenhed: I denne fase er produktet velkendt, og markedet er ofte mættet. Salget stabiliseres, og konkurrencen er intens. Virksomheder fokuserer på omkostningskontrol og produktforbedringer. Marketingstrategier inkluderer ofte priskonkurrence, produktdifferentiering og segmentering.
 • Tilbagetrækning eller nedgang: Når produktet begynder at miste sin relevans eller bliver erstattet af nyere alternativer, går det ind i tilbagetrækningsfasen. Virksomheder overvejer at trække produktet tilbage fra markedet eller finde alternative anvendelser for det. Marketingaktiviteter kan omfatte afvikling af produktet og overførsel af kunder til erstatningsprodukter.

Forståelse af hver fase af produktets livscyklus:

Lad os nu udforske hver af de fire faser i produktets livscyklus i dybden:

Introduktion:

 • Kendetegn: Produktet er nyt på markedet, og kunderne er ofte uvurderlige overfor det. Salget er lavt, og der kan være tidlige udfordringer med produktkvalitet og bevidsthed.
 • Marketingstrategi: Virksomheder fokuserer på at opbygge bevidsthed og interesse for produktet. Markedsføring er ofte omkostningstung og inkluderer reklame, præsentationer og målretning af tidlige adoptanter.
 • Mål: Målet er at etablere produktet på markedet og begynde at opbygge kundebase og bevidsthed om det.

Vækst:

 • Kendetegn: Produktet begynder at opleve stigende efterspørgsel, og salget stiger hurtigt. Kunderne er ved at acceptere produktet, og konkurrencen begynder at stige.
 • Marketingstrategi: Virksomheder sigter mod at udvide markedsandele og etablere loyalitet blandt kunder. Marketingaktiviteter omfatter produktdifferentiering, målretning af forskellige kundesegmenter og udvidelse af distributionskanaler.
 • Mål: Målet er at maksimere markedsandel og indtjening, udnytte produktets popularitet.

Modenhed:

 • Kendetegn: Produktet er godt kendt, og konkurrencen er intens. Salget stabiliseres, og der kan være tendens til mætningspunkt. Priskonkurrence bliver mere udtalt.
 • Marketingstrategi: Virksomheder fokuserer på omkostningskontrol og produktforbedringer. Marketingaktiviteter inkluderer ofte priskonkurrence, produktinnovation og segmentering for at målrette specifikke kundegrupper.
 • Mål: Målet er at opretholde markedsandele, maksimere indtjening og forblive konkurrencedygtig i et mættet marked.

Tilbagetrækning eller nedgang:

 • Kendetegn: Produktet mister sin relevans, eller det erstattes af nyere alternativer. Salget begynder at falde, og virksomheder overvejer, om de skal trække produktet tilbage fra markedet.
 • Marketingstrategi: Virksomheder overvejer at afvikle produktet, finde alternative anvendelser eller erstatte det med nye produkter. Marketingaktiviteter kan omfatte kommunikation om produktets tilbagetrækning og overførsel af kunder til erstatningsprodukter.
 • Mål: Målet er at afvikle produktet på en måde, der minimerer tab og muligvis maksimerer værdien af produktets resterende livscyklus.

Betydningen af produktets livscyklus i marketing:

For virksomheder er forståelsen af produktets livscyklus afgørende for at træffe de rigtige beslutninger i forbindelse med produktets markedsføring og drift.

Her er nogle af de måder, PLC påvirker marketingbeslutninger:

 • Produktudvikling: På introduktionsstadiet kræver produktet omfattende markedsundersøgelser og udvikling for at opfylde kundernes behov og forventninger.
 • Markedsføring: Markedsføringsstrategien ændres i løbet af livscyklussen. I introduktionsfasen fokuseres der på bevidsthedsskabelse, mens der i vækstfasen fokuseres på differentiering og kundeengagement.
 • Prisfastsættelse: Prisfastsættelse varierer også i henhold til livscyklus. Indledningsvis kan prisen være høj for at dække udviklingsomkostninger, mens den senere kan justeres i forhold til konkurrencen.
 • Distributionskanaler: Distributionen kan ændres for at nå flere kunder i vækstfasen eller tilpasse sig et mættet marked i modenhedsfasen.
 • Produktforbedringer: Produktet kan konstant forbedres for at imødekomme ændrede behov og forblive konkurrencedygtigt.
 • Overvejelse af tilbagetrækning: I tilbagetrækningsfasen overvejes det, om produktet skal fjernes fra markedet, eller om det kan finde alternative anvendelser eller erstatninger.

Konklusion:

Produktets livscyklus er en afgørende komponent inden for marketing, da det giver virksomheder en struktureret måde at forstå og håndtere deres produkters udvikling på markedet.

Ved at anerkende og reagere på de forskellige faser af livscyklussen kan virksomheder optimere deres marketingstrategier og forblive konkurrencedygtige.

Det er afgørende for virksomheder at overvåge deres produkters livscyklus nøje og tilpasse deres tilgange for at opnå langvarig succes på markedet.

 • Luk menu ✘
 • Gratis digital marketing forløb!

  Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.