PR (Public Relations)

Hvad er PR (Public Relations)?

PR (Public Relations) står for offentlige relationer og er en strategisk kommunikationsproces, hvor en virksomhed eller organisation forsøger at opbygge og opretholde et positivt image og gode relationer med dens interessenter, herunder medier, kunder, investorer, samarbejdspartnere og samfundet som helhed.

Etablering af relationer gennem PR

PR kan omfatte en bred vifte af aktiviteter, herunder medieforbindelser, krisekommunikation, branding og corporate social responsibility (CSR). Formålet med PR er at opbygge en god relation mellem virksomheden og dens interessenter ved at formidle en positiv historie og skabe tillid og troværdighed.

PR-strategier kan omfatte pressemeddelelser, medieinterviews, events, sponsorater, sociale medier og andre kommunikationskanaler. PR kan også have en langsigtede effekt på virksomhedens omdømme og image.

Generelt er PR en vigtig del af en virksomheds samlede marketing- og kommunikationsstrategi, da det kan hjælpe med at skabe og opretholde en positiv og troværdig virksomhedsprofil, der kan føre til øget salg, kundeloyalitet og en stærkere position i markedet.

PR i Danmark

PR i Danmark ligner i store træk PR i andre lande, men der er nogle forskelle og karakteristika, der er specifikke for Danmark.

Her er nogle eksempler:

 • Stærkt fokus på CSR: Danmark er kendt for at have en stærk CSR-kultur, og dette afspejles i virksomheders PR-strategier. Der er en forventning om, at virksomheder skal tage et socialt ansvar og kommunikere dette til deres interessenter.
 • Relativt små medier: Danmark er et relativt lille land, og der er derfor færre medier og journalister end i større lande. Dette betyder, at medierelationer er vigtigere i Danmark, og at det kan være nemmere at få mediedækning, hvis man har gode relationer til journalister.
 • Stærk betoning af tillid og åbenhed: Danmark er kendt for at have en åben og tillidsfuld kultur, og dette afspejles også i virksomheders PR-strategier. Det er vigtigt at være åben og ærlig i kommunikationen med interessenterne og at opbygge tillid.
 • Fokus på digital PR: Som i andre lande er der i Danmark en tendens til at flytte PR-aktiviteter online. Sociale medier og digitale kommunikationskanaler spiller en stadig større rolle i PR-strategierne.
 • Øget fokus på influencer marketing: Influencer marketing er blevet stadig mere populært i Danmark, og mange virksomheder bruger influencers til at nå ud til deres målgruppe og skabe brand awareness.
  Generelt er PR i Danmark er en vigtig del af en virksomheds kommunikationsstrategi, og at der er en stærk betoning af åbenhed, tillid og socialt ansvar. Derudover bliver digitale kommunikationskanaler og influencer marketing stadig mere vigtige i PR-strategierne.
 • Luk menu ✘
 • Gratis digital marketing forløb!

  Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.