Programmatic

Hvad er programmatic?

Programmatic advertising er en metode til at automatisere køb og salg af digitale reklameplads ved hjælp af teknologi. Programmatic advertising gør det muligt for annoncører at nå deres målgruppe mere effektivt og i realtid gennem et netværk af publikationer og platforme, uden at skulle forhandle individuelle aftaler med hver enkelt udbyder.

Hvordan fungerer programmatic annoncering?

Processen begynder med en annoncør, der ønsker at købe reklameplads. Annoncøren definerer sin målgruppe og opretter en kampagne med forskellige kriterier såsom geografi, demografi og adfærd. Herefter uploader annoncøren annoncematerialet og angiver sit budget.

På den anden side er der udgiverne, som ønsker at sælge deres reklameplads. De uploader deres tilgængelige annoncemateriale og angiver de krav, de ønsker fra annoncørerne, f.eks. minimumspris og placering.

Programmatisk annoncering og optimering i realtid

En programmatisk platform bruger algoritmer til at analysere annoncørens målgruppe og udvælge de mest relevante reklamepladser blandt de tilgængelige annoncemuligheder. Når platformen har fundet de rette pladser, byder den automatisk på dem på vegne af annoncøren og sikrer, at annoncen vises til den rigtige målgruppe.

Denne proces foregår i realtid og giver mulighed for at justere og optimere annoncerne undervejs. Programmatic advertising giver annoncører mulighed for at målrette deres budskab mere præcist og effektivt, mens udgivere kan maksimere deres indtægter og nå en større målgruppe.

  • Luk menu ✘
  • Gratis digital marketing forløb!

    Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.