ROAS

ROAS står for Return on Advertising Spend, og det er en metrik, der bruges til at måle effektiviteten af en reklamekampagne eller en annonceringsindsats på digitale platforme. ROAS beregnes ved at dividere den samlede omsætning genereret af en kampagne med de samlede annonceomkostninger.
Selve ROAS-udregningen er ret simpel og kan gøres ved at dividere den samlede omsætning (eller indtjening) med de samlede annonceudgifter. Her er et eksempel:
Antag, at en virksomhed har brugt 10.000 kr. på annoncering og har genereret 50.000 kr. i omsætning fra disse annoncer. ROAS ville så være:
ROAS = (50.000 kr. / 10.000 kr.) x 100% = 500%
Dette betyder, at virksomheden har genereret 5 gange mere i omsætning, end hvad de har brugt på annoncering. En ROAS på 500% vil normalt betragtes som en god ROAS, men det afhænger også af virksomhedens branche og målsætninger.
Formålet med ROAS er at hjælpe virksomheder med at forstå, hvor effektiv deres reklameudgifter er i forhold til de indtægter, de genererer. Ved at kende ROAS kan virksomhederne tage mere informerede beslutninger om deres marketingbudget og justere deres strategier for at opnå en bedre ROI. En høj ROAS indikerer, at virksomheden bruger deres annoncebudget effektivt og genererer en højere omsætning end omkostningerne ved annonceringen, mens en lav ROAS indikerer, at der er plads til forbedring i annonceringsstrategien. Jo højere ROAS, desto bedre er afkastet af marketingudgifterne.

Nicolas

Zangenberg

CEO / Partner