ROI (Return on Investment)

Hvad betyder ROI i marketing?

Return on Investment (ROI) er en central metrik i marketing, der måler den økonomiske værdi eller afkast, som en marketingkampagne eller aktivitet genererer i forhold til de omkostninger, der er investeret. ROI er afgørende for virksomheder, da det giver indsigt i effektiviteten af deres markedsføringsindsatser og hjælper dem med at træffe informerede beslutninger om, hvor de skal investere deres marketingbudgetter. Denne tekst vil udforske begrebet ROI, hvorfor det er vigtigt, hvordan det beregnes, og hvordan det kan anvendes i marketing.

Hvad er Return on Investment (ROI)?

ROI er en nøglepræstationstal (KPI) i marketing, der måler forholdet mellem den økonomiske værdi, der genereres som resultat af en marketingaktivitet, og de omkostninger, der er investeret i den pågældende aktivitet. I sin enkleste formel beregnes ROI som:

ROI = (Nettoudbytte - Omkostninger) / Omkostninger

I denne formel repræsenterer "Nettoudbytte" den samlede økonomiske gevinst, der opnås fra en marketingkampagne eller aktivitet, og "Omkostninger" er de samlede omkostninger forbundet med gennemførelsen af denne aktivitet. ROI angives normalt som en procentdel eller et decimaltal.

Hvorfor er ROI vigtig i marketing?

ROI er afgørende inden for marketing af flere årsager:

 • Målbar effektivitet: ROI giver en konkret måling af, hvor godt en marketingaktivitet har præsteret. Det gør det muligt at sammenligne resultater på tværs af forskellige kampagner eller taktikker.
 • Beslutningsstøtte: Virksomheder kan bruge ROI-data til at træffe informerede beslutninger om, hvor de skal investere deres marketingbudgetter og ressourcer. Aktiviteter med en høj ROI prioriteres normalt, mens mindre effektive aktiviteter revurderes eller justeres.
 • Optimering: ROI-data giver et grundlag for at optimere marketingkampagner og aktiviteter. Ved at analysere resultaterne kan virksomheder identificere, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør det, og tage skridt til at forbedre effektiviteten.
 • Budgetallokering: Virksomheder kan fastsætte deres marketingbudgetter mere præcist ved at overveje, hvor de får den bedste afkast på investeringen.
 • Ansvarlighed: ROI giver en metode til at holde marketingafdelinger og marketingansvarlige ansvarlige for deres resultater. Virksomheder kan spore, hvordan hver marketingaktivitet påvirker bundlinjen.

Hvordan beregnes ROI i marketing?

Beregningen af ROI afhænger af den specifikke marketingaktivitet eller kampagne, der vurderes, da omkostningerne og det opnåede nettoresultat kan variere.

Her er nogle eksempler på, hvordan ROI beregnes for forskellige marketinginitiativer:

 • Digital Marketing ROI: For digitale kampagner, som f.eks. annoncering på sociale medier eller søgemaskineoptimering (SEO), kan ROI beregnes ved at tage højde for de omkostninger, der er forbundet med kampagnen (f.eks. annonceudgifter og løn til marketingmedarbejdere) og sammenligne dem med de genererede indtægter eller konverteringer fra kampagnen. Formlen kunne se således ud:
  ROI = (Indtægter fra kampagnen - Kampagneomkostninger) / Kampagneomkostninger
 • E-mail Marketing ROI: For e-mail marketingaktiviteter kan ROI beregnes ved at tage højde for omkostningerne ved at oprette og udsende e-mails samt de indtægter, der genereres som resultat af e-mail-kampagnen. Formlen kunne se således ud:
  ROI = (Indtægter fra e-mail-kampagnen - Omkostninger til e-mail-kampagnen) / Omkostninger til e-mail-kampagnen
 • Content Marketing ROI: Content marketing kan være mere udfordrende at kvantificere, da dens indvirkning ofte er mere langsigtet og indirekte. ROI for content marketing kan beregnes ved at tage højde for indtægter genereret af målgruppen, der er nået gennem content marketing. Formlen kunne se således ud:
  ROI = (Indtægter fra content marketing - Omkostninger til content marketing) / Omkostninger til content marketing
 • Offline Marketing ROI: Selv offline markedsføring, som f.eks. messestande eller trykte materialer, kan evalueres ved at beregne, hvor mange potentielle kunder der blev nået og hvor mange af dem blev konverteret til kunder i forhold til de omkostninger, der er forbundet med aktiviteten.

Faktorer, der påvirker marketing-ROI:

Flere faktorer kan påvirke ROI for en marketingaktivitet:

 • Målgruppe: Relevansen af marketingbudskaber og kampagner for målgruppen spiller en afgørende rolle i ROI. Målretning af de rigtige mennesker kan forbedre ROI.
 • Kreativitet og budskab: Kvaliteten af markedsføringsmateriale og budskaber kan påvirke, hvor godt en kampagne præsterer.
 • Konkurrence: Niveauet af konkurrence påvirker, hvor meget en virksomhed skal investere i markedsføring for at opnå resultater.
 • Tidsperspektiv: Nogle marketingaktiviteter kan have en langsigtet indvirkning på ROI. Det er vigtigt at forstå, at ikke alle resultater er øjeblikkelige.

Hvordan bruges ROI i marketing?

ROI anvendes i marketing på flere måder:

 • Budgetplanlægning: Virksomheder bruger ROI-data til at fastsætte budgetter for markedsføringsaktiviteter. Aktiviteter med højere ROI prioriteres normalt.
 • Resultatevaluering: Marketingafdelinger bruger ROI til at evaluere, hvordan tidligere kampagner har præsteret, og tilpasse fremtidige strategier.
 • Kampagneoptimering: Ved at analysere ROI-data kan marketingteams identificere, hvilke elementer af en kampagne, der fungerer, og foretage justeringer for at forbedre resultaterne.
 • Return on Advertising Spend (ROAS): ROAS er en specifik form for ROI, der fokuserer på afkastet af annonceudgifter. Virksomheder bruger ROAS til at vurdere effektiviteten af deres annoncekampagner.

Konklusion

Return on Investment (ROI) er en afgørende metrik inden for marketing, der giver virksomheder mulighed for at måle effektiviteten af deres markedsføringsindsatser. ROI hjælper med at prioritere budgetter, tage informerede beslutninger og optimere marketingkampagner. Ved at forstå, hvordan ROI beregnes, og de faktorer, der påvirker det, kan virksomheder forbedre deres markedsføringsindsatser og opnå bedre resultater. ROI forbliver en central nøglepræstationstal i den moderne markedsføring og forretningsstrategi og vil fortsat spille en afgørende rolle i at opnå forretningsmål.

 • Luk menu ✘
 • Gratis digital marketing forløb!

  Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.