SMART-mål

Hvad er SMART mål?

Målfastsættelse er en hjørnesten i enhver marketingstrategi og forretningsplanlægning. Det er gennem mål, at virksomheder definerer deres ønskede resultater og den retning, de ønsker at bevæge sig i. SMART-mål er en velafprøvet metode, der hjælper med at gøre mål mere klare, målbare og opnåelige. Dette akronym står for Specific (specifik), Measurable (målbart), Achievable (opnåeligt), Relevant (relevant) og Time-bound (tidsbestemt). SMART-mål sikrer, at mål bliver mere end blot erklæringer og i stedet bliver konkrete og praktiske retningslinjer for succes. Her udforsker vi hvert aspekt af SMART-mål og deres afgørende rolle i marketing.

Specifik (Specific)

Det første element i SMART-mål er "specifik." Dette indebærer, at målet skal være klart og præcist defineret, så alle involverede parter har en fælles forståelse af, hvad der ønskes opnået. At gøre et mål specifikt hjælper med at undgå tvetydighed og misforståelser.

Et specifikt mål besvarer spørgsmål som:

 • Hvem er ansvarlig for at nå målet?
 • Hvad ønsker vi at opnå?
 • Hvor skal målet opnås?
 • Hvorfor er dette mål vigtigt?

Et eksempel på et ikke-specifikt mål kunne være: "Forbedre vores online tilstedeværelse." Mens et specifikt mål ville være: "Øge antallet af besøgende på vores website med 20% inden for de næste 6 måneder."

Målbart (Measurable)

Det andet element i SMART-mål er "målbart." Målet skal være målbart, så der kan fastlægges, om det er nået eller ej. Dette involverer at kvantificere målet eller definere tydelige indikatorer, der kan bruges til at evaluere fremskridt. Målbare mål giver grundlag for at spore resultater og gøre det muligt at måle, om det er nødvendigt at foretage justeringer.

Et målbart mål besvarer spørgsmål som:

 • Hvordan vil vi måle, om målet er opnået?
 • Hvor mange, hvor meget eller hvor ofte ønsker vi at opnå dette mål?

For eksempel: "Øge konverteringsraten på vores e-handelswebsite fra 5% til 8% inden for de næste 3 måneder."

Opnåeligt (Achievable)

Det tredje element i SMART-mål er "opnåeligt." Målet skal være realistisk og opnåeligt inden for en given tidsramme. Det er vigtigt at overveje, om de nødvendige ressourcer, tid og viden er tilgængelige for at nå målet. Opnåelige mål hjælper med at undgå frustration og demotivation.

Et opnåeligt mål besvarer spørgsmål som:

 • Har vi de nødvendige ressourcer til at nå målet?
 • Er målet realistisk inden for den tidsramme, vi har fastsat?

For eksempel: "Øge vores årlige omsætning med 200% inden for de næste 2 måneder" kan være urealistisk, mens "Øge vores årlige omsætning med 10% inden for det næste år" kan være mere opnåeligt.

Relevant (Relevant)

Det fjerde element i SMART-mål er "relevant." Målet skal være relevant for virksomheden og relatere til dens overordnede strategiske mål. Det sikrer, at målet ikke er isoleret, men integreret i virksomhedens mission og vision.

Relevante mål besvarer spørgsmål som:

 • Hvorfor er dette mål vigtigt for vores virksomhed?
 • Hvordan støtter dette mål vores overordnede strategi og mål?

Et mål, der ikke er relevant for virksomheden, kan føre til spildte ressourcer og tid. For eksempel, hvis en virksomhed primært opererer inden for B2B-sektoren, ville et mål om at øge antallet af Instagram-tilhængere med 10.000 ikke nødvendigvis være relevant, medmindre det er direkte knyttet til dens strategiske mål.

Tidsbestemt (Time-bound)

Det femte og sidste element i SMART-mål er "tidsbestemt." Målet skal have en klar tidsramme for, hvornår det skal være opnået. At fastsætte en tidsfrist skaber en følelse af hast og struktur, hvilket kan øge motivationen og produktiviteten.

Et tidsbestemt mål besvarer spørgsmål som:

 • Hvornår forventer vi at nå dette mål?
 • Hvilken tidsramme har vi fastlagt for at opnå det?

Eksempel: "Lancere vores nye produkt på markedet inden for de næste 3 måneder."

Anvendelse af SMART-mål i marketing

SMART-mål er uundværlige i marketingverdenen. Marketing involverer ofte flere interessenter, kampagner, kanaler og målinger, og SMART-mål giver retning og klarhed.

Her er nogle måder, SMART-mål kan anvendes i marketing:

 • Kampagnemål: Definér specifikke, målbare mål for markedsføringskampagner, f.eks. øge konverterings frekvensen, generere flere leads eller forbedre klikfrekvensen på annoncer.
 • Salgsmål: Opsæt tidsbestemte og opnåelige salgsmål for at motivere salgsteamet og måle succesen af salgsindsatsen.
 • Målgruppemål: Specifikke mål for målgruppens størrelse og kvalitet. F.eks. "Øge antallet af abonnenter på vores e-mail-liste med 15% inden for det næste kvartal."
  Branding og kundetilfredshed: Mål brandopfattelsen og kundetilfredshed ved hjælp af målinger som NPS (Net Promoter Score) og mål for brandbekendthed.
 • Online tilstedeværelse: Mål forbedringer i søgemaskineoptimering (SEO), social medieengagement og online trafik.

Konklusion

SMART-mål er en kraftfuld værktøj i markedsføring og forretningsplanlægning. De giver klarhed, struktur og målbarhed til mål, hvilket er afgørende for succesen. Ved at gøre mål specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte hjælper SMART-mål marketingfolk og virksomhedsledere med at fokusere deres indsats, forbedre planlægningen og øge motivationen. De tjener som rettesnor for at forme effektive marketingstrategier og opnå målbare resultater.

 • Luk menu ✘
 • Gratis digital marketing forløb!

  Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.