Ordtæller

Hvad betyder Ordtæller?

En Ordtæller er et redskab, der, som navnet antyder, muliggør tælling af ord, tegn eller anslag i et givet tekstmateriale. Dette kan synes som en mindre nødvendighed, men du vil erfare, at begrænsninger, enten i det fysiske format eller den tidsmæssige ramme for en opgave, kan udgøre udfordringer, hvis du ikke holder dig inden for et bestemt antal ord eller hvis din tekst ikke er tilstrækkeligt informativ på grund af manglende ord.

Hvornår kan man gøre brug af en Ordtæller?

Det er ofte vigtigt at have kendskab til antallet af ord og tegn i din tekst. Dette kan være relevant i forskellige sammenhænge, såsom en eksamensopgave, hvor du skal levere 10 normalsider med 2400 anslag hver. Det kan også være relevant for en artikel, der skal begrænses til maksimalt 600 ord. Endelig kan det gælde for et title tag på din hjemmeside, som skal holdes inden for Googles anbefalede grænse på 60 anslag.

 

 

  • Luk menu ✘
  • Gratis digital marketing forløb!

    Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.