UVM (Unique Visitors per Month)

Hvad er UVM (Unique Visitors per Month)?

Unikke besøgende henviser til de personer, der besøger en hjemmeside mindst én gang inden for en given måned. Software, der sporer og tæller webstedsbesøg, kan skelne mellem en besøgende, der kun besøger webstedet én gang, og en unik besøgende, der vender tilbage til webstedet ofte.

Sådan tælles webbrugere

En unik besøgende bestemmes af cookies, og de beregnes på basis af en valgt rapporteringsperiode. En enkelt besøgende i løbet af den rapporteringsperiode tælles kun én gang.

En besøgende refereres ofte som en unik bruger eller unik besøgende for at vise, at hver bruger eller besøgende kun tælles én gang. Det kan blive hindret af automatisk aktivitet såsom robotter, der klassificerer webindhold.

Når data estimeres, filtreres det for at fjerne eventuel mistænkelig aktivitet, der kan håndteres af robotter. Dette gøres ved at eliminere kendte IP-adresser for robotter ved at anmode om registrering eller cookie-tilladelse.

Vurdering af unikke brugere er en almindelig måde at måle populariteten af en hjemmeside på og bruges ofte til at bestemme potentielle annoncører eller investorer.

Unikke besøg måles normalt over en standard tidsperiode, for eksempel en uge, en måned, osv. Det specificerede antal besøg kan være større end antallet af besøgende.

Websiders beregning af UVM

Hvis man bruger online forretninger som eksempel så opregner disse websider dagligt 1.000 unikke brugere i løbet af hver måned. Dog kan antallet af månedlige unikke brugere ikke nøjagtigt udledes udelukkende fra disse data.

Online forretningerne kan dog overvåge unik brugertrafik over en længere periode og dermed danne sig en pålidelig opfattelse af deres præstation i forhold til konkurrenter inden for sektoren.

Online forretningerne holder dermed styr på deres unikke brugere og nye forretningsklienter ved at opretholde statiske konverteringsforhold.

Det unikke besøgstal kan f.eks. anvendes af:

  • Strategi- og investeringsteams til at måle en brands rækkevidde.
  • Udgivere til at vurdere eksponeringen af en konkurrents indhold.
  • Annoncører til at kvantificere effekten af en anden virksomheds kampagne.

Ulemper ved beregning af UVM

Mens Unique Visitor Metrics (UVM) er en værdifuld metrik, der hjælper med at evaluere webstedspræstation og markedsføringsindsats, er der nogle ulemper og begrænsninger ved brugen af denne målemetode

En af begrænsningerne ved systemet er, at data om unikke brugere til hjemmesider normalt tælles ved hjælp af cookies. Når en person besøger en hjemmeside, kontrollerer sitet, om en bestemt cookie er til stede eller ej.

Hvis hjemmesiden registrerer tilstedeværelsen af en cookie, fanges cookieværdien, og hvis cookien ikke er til stede, opretter hjemmesiden en ny cookie.

Det, at beregningen af unikke besøgende er baseret på cookies, kan desværre gøre beregningen unøjagtig, da nogle brugere kan slette cookies eller bruge privat browsing, hvilket kan resultere i underestimering af det faktiske antal unikke besøgende.

  • Luk menu ✘
  • Gratis digital marketing forløb!

    Lær af Nicolas mere end 25 års digital marketing erfaring.